Hiển thị tất cả 2 kết quả

Vùng lòng hồ Thủy điện Na Hang với diện tích chiều dài hơn 70km. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều loại cá ngon và đặc sản nối tiếng như: Cá tiến vua dầm xanh anh vũ, cá chiên, Lăng, Quất, Bống.

Mã:

Đặc Sản Cá Lòng Hồ

Cá Bống Sấy Khô Ăn Liền – 100gam

40,000VNĐ
Mã:

Đặc Sản Cá Lòng Hồ

Cá Tép Dầu Khô – 500gam

80,000VNĐ